PREKEN

Wekelijks plaatsen wij de preken uit onze eredienst online. Beluister ze online via onderstaande link:

Beluister online→

BIJBELSTUDIE

Belangrijke Bijbelse Begrippen door Frank Ouweneel. Allen van harte welkom! Elke laatste vrijdag van de maand in de Deimanstraat 11 te Den Haag. Aanvang 19:30 uur.

WAT GELOVEN WIJ

De Gemeente aanvaardt uitsluitend als grondslag de Bijbel, het geïnspireerde, gezaghebbende, enige en onfeilbare Woord van God.

Meer informatie →

God de Vader heeft u uitgekozen…


De Heilige Geest heeft u afgezonderd om Jezus Christus te gehoorzamen en door Zijn bloed gereinigd te worden. Mijn wens voor u is dat u meer en meer de genade en vrede van God zult ontvangen. Alle dank en eer is voor de God en Vader van onze Here Jezus Christus, Die zo onvoorstelbaar goed voor ons is. Hij heeft nieuwe mensen van ons gemaakt door Jezus Christus uit de dood terug te brengen tot het leven. Daarom leven wij nu toe naar het eeuwige leven, dat wij ontvangen zullen. Dat is de erfenis die God allang voor u heeft klaarliggen in de hemel, een erfenis die door niets of niemand zal worden aangetast en nooit waardeloos zal worden. Omdat u op God vertrouwt, zal Hij u beschermen.

1 Petrus 1:2-4 , het Boek