Want ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

Jeremia 29:11

PREKEN

Wanneer u niet in staat bent om een dienst bij te wonen kunt u ook onze diensten online beluisteren. Onderaan deze pagina staan de 3 meest recente. De overige zijn hier te vinden: Online diensten

WELKOM

Welkom op de website van Chr. Gemeenschap de Pinksterbeweging. Wij zijn een Gemeente in het Laakkwartier in Den Haag. Mocht u een keer een dienst bij willen wonen dan bent u van harte welkom.

WAT WIJ GELOVEN

De Gemeente aanvaardt uitsluitend als grondslag de Bijbel, het geïnspireerde, gezaghebbende, enige en onfeilbare Woord van God. Zij gelooft en belijdt daarom dat er ÉÉN God is, Die Zich van eeuwigheid openbaart in drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.

NIEUWSBERICHTEN

Preek van zondag 29 maart 2020, getiteld: “Antwoord uit je mond”

 Klik op deze link voor de video. Onderaan de pagina alleen audio


Tijdelijk geen diensten t/m 1 Juni i.v.m. Covid-19 virus

Zoals geadviseerd door het RIVM zullen er t/m DV 1 Juni as. geen ere-diensten en/of Bijbelstudies plaatsvinden. Nadere informatie volgt z.s.m.


OP NAAR PASEN

Langzaam gaan we op naar Pasen. Hét moment waarop alles veranderde voor de mensheid. Het moment waarop de relatie met onze grote God voor eenieder toegankelijk werd. Het offer aan het kruis door Jezus Christus onze Heer. Zijn diepste vernedering, werd onze grootste heerlijkheid. Zijn dieptepunt, werd ons grootste hoogtepunt.
En dat heeft het mogelijk gemaakt dat wij ook in onze dieptepunten Hem als onze Trooster mogen zoeken en vinden.

Hebreeën 4:15, 16
Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze [als wij] is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.

Gebed in tijden van corona

Eeuwige God en Vader,
Nu ons leven is stilgevallen,
een virus zand in de machine heeft gestrooid,
een crisis de normale gang van zaken verstoord,
keren we ons tot U en bidden:

in onze angst en onzekerheid, om vertrouwen,
in onze overlevingsdrang, om oog voor elkaar,
in ons zoeken naar veiligheid, om overgave,
in onze onmacht en kwetsbaarheid, om vrede.

© Chr. Gemeenschap de Pinksterbeweging