Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.

Johannes 13:34

PREKEN

Wanneer u niet een dienst kunt bijwonen zijn ook de diensten online te beluisteren. Onderaan de pagina staan de 3 meest recente audio- en videodiensten. De overige streams zijn hier te vinden: Alle audiopreken – & – Alle videopreken.

WEKELIJKSE STUDIES

Elke woensdag zal hier een korte Bijbelstudie te vinden zijn over het thema: Relaties in het licht van de Bijbel (m.i.v. 11/11/2020)
Klik hier voor alle Bijbelstudies

WAT WIJ GELOVEN

De Gemeente aanvaardt uitsluitend als grondslag de Bijbel, het geïnspireerde, gezaghebbende, enige en onfeilbare Woord van God. Zij gelooft en belijdt daarom dat er ÉÉN God is, Die Zich van eeuwigheid openbaart in drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.

LAATSTE NIEUWS

OPSCHORTEN VAN DE EREDIENST

Het Bestuur moet helaas nog steeds tot het besluit komen om al de fysieke diensten in de Deimanstraat tot nader order op te schorten.

De Woordverkondigingen worden Online uitgezonden via YouTube en onderstaande link, zoals u van ons gewend bent.


Online Stream 18 April 2021 – Frits Altorf
Getiteld: De Engel des Heren

Aanvang 10:30 uur


   Klik hier voor de online stream


Bijbelstudie over relaties – Deel 22


   Klik hier voor de laatste studie


© Chr. Gemeenschap de Pinksterbeweging