VERLOST UIT DE MACHT VAN DE DUISTERNIS;

OVERGEBRACHT IN HET KONINKRIJK VAN DE ZOON.

Colossenzen 1:13

PREKEN

Wanneer u niet een dienst kunt bijwonen zijn ook de diensten online te beluisteren. Onderaan de pagina staan de 3 meest recente audio- en videodiensten. De overige streams zijn hier te vinden:

Alle audiopreken – & – Alle videopreken.

BIJBELSTUDIES

Hier zijn de Bijbelstudies te vinden over de thema’s Relaties en Verbondsrelaties.

Klik hier voor alle Bijbelstudies

WAT WIJ GELOVEN

De Gemeente aanvaardt uitsluitend als grondslag de Bijbel, het geïnspireerde, gezaghebbende, enige en onfeilbare Woord van God. Zij gelooft en belijdt daarom dat er ÉÉN God is, Die Zich van eeuwigheid openbaart in drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.

© Chr. Gemeenschap de Pinksterbeweging