Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.

Johannes 13:34

PREKEN

Wanneer u niet een dienst kunt bijwonen zijn ook de diensten online te beluisteren. Onderaan de pagina staan de 3 meest recente audio- en videodiensten. De overige streams zijn hier te vinden:

Alle audiopreken – & – Alle videopreken.

WEKELIJKSE STUDIES

Hier zijn de korte Bijbelstudies te vinden over het thema: Relaties in het licht van de Bijbel (11/11/2020 t/m 14/4/2021)

Klik hier voor alle Bijbelstudies

WAT WIJ GELOVEN

De Gemeente aanvaardt uitsluitend als grondslag de Bijbel, het geïnspireerde, gezaghebbende, enige en onfeilbare Woord van God. Zij gelooft en belijdt daarom dat er ÉÉN God is, Die Zich van eeuwigheid openbaart in drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.

LAATSTE NIEUWS

FYSIEKE EREDIENST

U bent nog steeds van harte welkom om de erediensten fysiek bij te wonen!

Dat betekent wel dat we een maximum aantal bezoekers handhaven, waarbij we op de 1,5 meter afstand van elkaar kunnen zitten. En natuurlijk geldt vooraf aanmelden en thuisblijven bij klachten. Naast de fysieke diensten, blijft het mogelijk de dienst thuis te kijken via YouTube en onderstaande link, zoals u van ons gewend bent.

           Zie ook deze link voor verdere details.    😊

Woensdagochtend

De opening is dicht gedurende de zomervakantie!


We gaan DV weer open vanaf de laatste week van augustus 2021


© Chr. Gemeenschap de Pinksterbeweging