Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.

Johannes 13:34

PREKEN

Wanneer u niet een dienst kunt bijwonen zijn ook de diensten online te beluisteren. Onderaan de pagina staan de 3 meest recente audio- en videodiensten. De overige streams zijn hier te vinden: Alle audiopreken – & – Alle videopreken.

WEKELIJKSE STUDIES

Elke woensdag zal hier een korte Bijbelstudie te vinden zijn over het thema: Relaties in het licht van de Bijbel (m.i.v. 11/11/2020)
Klik hier voor alle Bijbelstudies

WAT WIJ GELOVEN

De Gemeente aanvaardt uitsluitend als grondslag de Bijbel, het geïnspireerde, gezaghebbende, enige en onfeilbare Woord van God. Zij gelooft en belijdt daarom dat er ÉÉN God is, Die Zich van eeuwigheid openbaart in drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.

LAATSTE NIEUWS

HERVATTEN VAN DE EREDIENST

(18 november 2020)
Met ingang van DV 22 november zullen we de erediensten weer opstarten in de Deimanstraat.
Dit zal gebeuren met aangescherpte maatregelen en met maximaal 30 personen. Als u wilt komen meldt u dan aan zoals te doen gebruikelijk. Wij zien u heel graag weer tegemoet!

Ook zal de Woordverkondiging worden uitgezonden via YouTube, zoals u van ons gewend bent.


Bijbelstudie over relaties – Deel 3


   Klik hier voor de laatste studie


Woordverkondiging via YouTube Stream van 22 november 2020

Spreker Frits Altorf

  Aanvang van de dienst 10:15 uur.
  Klik hier voor de stream.


© Chr. Gemeenschap de Pinksterbeweging