Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.

Johannes 13:34

PREKEN

Wanneer u niet een dienst kunt bijwonen zijn ook de diensten online te beluisteren. Onderaan de pagina staan de 3 meest recente audio- en videodiensten. De overige streams zijn hier te vinden:

Alle audiopreken – & – Alle videopreken.

WEKELIJKSE STUDIES

Hier zijn de korte Bijbelstudies te vinden over het thema: Relaties in het licht van de Bijbel (11/11/2020 t/m 14/4/2021)

Klik hier voor alle Bijbelstudies

WAT WIJ GELOVEN

De Gemeente aanvaardt uitsluitend als grondslag de Bijbel, het geïnspireerde, gezaghebbende, enige en onfeilbare Woord van God. Zij gelooft en belijdt daarom dat er ÉÉN God is, Die Zich van eeuwigheid openbaart in drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.

LAATSTE NIEUWS

EREDIENST TERUG NAAR 1,5 METER

Naar aanleiding van de toegenomen maatregelen hebben wij besloten om de diensten weer te houden met de zitplaatsen op gepaste afstand.

.

Je hoeft je niet van te voren aan te melden, maar uiteraard blijven de basisregels gelden: Bij klachten blijf je thuis, handen ontsmetten bij binnenkomst, zoek direct een plaats en houd in de zaal 1,5 m. afstand. Onze ventilatie is op orde, maar blijf rekening houden met elkaar, ook al ben je volledig gevaccineerd.


WOENSDAGOCHTEND INLOOP

In verband met de recente ontwikkelingen m.b.t. Corona hebben we helaas moeten besluiten om de woensdagochtend inloop tot nader orde niet door te laten gaan.


© Chr. Gemeenschap de Pinksterbeweging