VERLOST UIT DE MACHT VAN DE DUISTERNIS;

OVERGEBRACHT IN HET KONINKRIJK VAN DE ZOON.

Colossenzen 1:13

WAT WIJ GELOVEN

De Gemeente aanvaardt uitsluitend als grondslag de Bijbel, het geïnspireerde, gezaghebbende, enige en onfeilbare Woord van God. Zij gelooft en belijdt daarom dat er ÉÉN God is, Die Zich van eeuwigheid openbaart in drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.

LAATSTE NIEUWS

Algemene Leden Vergadering

DV Zondag 21 april hebben we de Algemene Leden Vergadering.
Aanvang 12:00 uur, tot uiterlijk 14:00 uur.
Ieders aanwezigheid wordt ten zeerste op prijs gesteld en voor broodjes wordt gezorgd.

© Chr. Gemeenschap de Pinksterbeweging