VERLOST UIT DE MACHT VAN DE DUISTERNIS;

OVERGEBRACHT IN HET KONINKRIJK VAN DE ZOON.

Colossenzen 1:13

WAT WIJ GELOVEN

De Gemeente aanvaardt uitsluitend als grondslag de Bijbel, het geïnspireerde, gezaghebbende, enige en onfeilbare Woord van God. Zij gelooft en belijdt daarom dat er ÉÉN God is, Die Zich van eeuwigheid openbaart in drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.

© Chr. Gemeenschap de Pinksterbeweging