Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.

Johannes 13:34

PREKEN

Wanneer u niet een dienst kunt bijwonen zijn ook de diensten online te beluisteren. Onderaan de pagina staan de 3 meest recente audio- en videodiensten. De overige streams zijn hier te vinden:

Alle audiopreken – & – Alle videopreken.

WEKELIJKSE STUDIES

Hier zijn de Bijbelstudies te vinden over de thema’s Relaties en Verbondsrelaties.

Klik hier voor alle Bijbelstudies

WAT WIJ GELOVEN

De Gemeente aanvaardt uitsluitend als grondslag de Bijbel, het geïnspireerde, gezaghebbende, enige en onfeilbare Woord van God. Zij gelooft en belijdt daarom dat er ÉÉN God is, Die Zich van eeuwigheid openbaart in drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.

LAATSTE NIEUWS

EREDIENST OP 1,5 METER

Naar aanleiding van de toegenomen maatregelen houden wij de diensten met de zitplaatsen op gepaste afstand.
Je hoeft je niet van te voren aan te melden, maar wel houden we de maatregelen aan volgens onderstaande link.

Zie deze link voor verdere details.    😊

Onze ventilatie is op orde, maar blijf rekening houden met elkaar, ook al ben je volledig gevaccineerd.


Online Stream 23 januari 2022 – John Patrick Vermulst

Aanvang zondagmorgen om 10:20 uur


 Klik HIER voor de Online Stream.


28 JANUARI: BIJBELSTUDIE SERIE

Elke laatste vrijdagavond van de maand zullen we de relatie van God naar de mens bestuderen aan de hand van de verbonden in de Bijbel. Dit zal meer inzicht geven over de verhaallijn van God door de Bijbel heen en ook meer duidelijkheid over tekstgebruik.

Allen van harte welkom!
De eerste avond zal zijn op DV 28 januari 2022. Inloop 19:45.


© Chr. Gemeenschap de Pinksterbeweging