’Een

PREKEN

Wanneer u niet een dienst kunt bijwonen zijn ook de diensten online te beluisteren. Onderaan de pagina staan de 3 meest recente audio- en videodiensten. De overige streams zijn hier te vinden: Alle audiopreken Alle videopreken.

WELKOM

Welkom op de website van Chr. Gemeenschap de Pinksterbeweging. Wij zijn een Gemeente in het Laakkwartier in Den Haag. Mocht u een keer een dienst bij willen dan bent u van harte welkom.

WAT WIJ GELOVEN

De Gemeente aanvaardt uitsluitend als grondslag de Bijbel, het geïnspireerde, gezaghebbende, enige en onfeilbare Woord van God. Zij gelooft en belijdt daarom dat er ÉÉN God is, Die Zich van eeuwigheid openbaart in drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.

NIEUWSBERICHTEN

BIJBELSTUDIE SERIE

Elke laatste vrijdagavond van de maand zullen we de relatie van God naar de mens bestuderen aan de hand van de verbonden in de Bijbel. Dit zal meer inzicht geven over de verhaallijn van God door de Bijbel heen en ook meer duidelijkheid over tekstgebruik.
Allen van harte welkom in de Deimanstraat 11!
De vijfde avond zal zijn op DV 27 mei 2022. Inloop 19:45 uur.

De studie op schrift vindt u onder de kop “Wekelijke Bijbelstudies” hierboven, of

klik hier voor de laatste versie (1-5-2022) van de studie op schrift in pdf.


WOENSDAGOCHTEND INLOOP

Elke tweede woensdag van de maand is iedereen van harte welkom voor een kopje koffie, een gezellig gesprek, een bordspel, of gewoon om te genieten van het samenzijn.
Ook voor een hapje zal worden gezorgd.

De eerste volgende woensdagochtend zal zijn op DV 88 juni 2022.
Wij zijn er van 10 tot 1 uur!.


AGENDA

© Chr. Gemeenschap de Pinksterbeweging